BLOG #12: Halfjaarlijks marktsentiment door het oog van een hardhouthandel.

 

Gepubliceerd door Jan Maurits Kemps 28 juli 2016

 

We bereiken langzaamaan de bouwvak hier in het Zuiden, het midden heeft er al bijna een week op zitten. Een kleine terugblik van de laatste 6 maanden leert ons dat 2016 tot nu toe ongeveer heeft gebracht wat we ervan verwacht hadden. Toch is het traject er naar toe iets anders verlopen dan gebruikelijk.

 

GEEN WINTERDIP
Met name de eerste 3 maanden waren aanzienlijk beter dan de voorgaande jaren. De oorzaak hiervan is eenvoudig. Door het uitblijven van de winter heeft de bouw eigenlijk niet stil gelegen. Daar waar de handel en de industrie doorgaans een dipje ondervinden, zien we nu dat er relatief grotere volumes verkocht zijn. Dit beeld houdt zo’n beetje aan tot en met maart.

 

WAAR BLIJVEN DE GROTE VOLUMES?
Meestal liggen de volumes in de periode van maart tot aan de bouwvak wat hoger dan in het eerste kwartaal.  Dit zien we nu ook, hoewel toch minder dan gebruikelijk. De laatste maanden hebben we geprobeerd hiervoor de reden te vinden. Is onze prijs/kwaliteit-verhouding niet goed? Hebben we niet het juiste assortiment? Misschien te weinig voeling met de markt? Een verschuiving door het ontbreken van de winter met als gevolg dat de uit te voeren werken allemaal naar voren zijn geschoven?  Contact met concurrenten leerde ons dat wij niet de enige zijn die op bovenstaande vragen een antwoord zoekt. Ook zij bevestigen dat de verwachtte volumes uit blijven.


VALS POSITIEF

Wellicht dan toch het gevolg van de verschuiving van de milde winter? Of wordt er dan toch minder gebouwd dan wat de media ons wil laten geloven? Zitten we nu in de golf van positief nieuws, zoals we een aantal jaar geleden in een stroom van negativiteit zaten? Want laten we eerlijk zijn, gaat het nu echt zoveel beter in de nieuwbouw? Gaan we met een groei van ruim 3000 woningen (2015 --> 2016) spreken van een opleving in de bouw?
CERTIFICERING ZORGT VOOR KLOOF
In Afrika zien we dat er momenteel een kloof wordt geslagen tussen hout dat afkomstig is van middelgrote en grote zagerijen, aantoonbaar legaal (en soms ook duurzaam) geproduceerd door middel van certificaten (groep 1), en hout afkomstig van zagerijen dat aantoonbaar legaal is geproduceerd (groep 2). Door de scherpe controles in de EU en het op de vingers tikken van een aantal zagerijen en handelaren door Greenpeace stijgt de vraag uit Europa naar hout afkomstig van zagerijen met goed beheerde bossen waar door middel van certificering aangetoond wordt dat dit hout legaal en duurzaam geproduceerd is. De toegenomen vraag naar hout van bovengenoemde zagerijen leidt er nul toe dat zij momenteel niet bereid zijn hun prijzen naar beneden bij te stellen. Bij de andere groep zagerijen zien we een afnemende vraag, en zelfs enkele zagerijen met voorraadposities, met een neerwaartse prijscorrectie als gevolg. Hierdoor zien we de eerder genoemde prijskloof ontstaan die zich manifesteert in een verschil dat kan oplopen tot wel 20%. Het onder druk zetten van de zagerijen uit groep 1 heeft de laatste maanden nog niet geleid tot prijsdalingen.


LASTIGE MARKT VOOR HANDELAREN
Bovenstaande schetst meteen de verklaring waarom we op de Europese markt richting de industrie sterk uiteenlopende prijzen zien. Dit is een bijzonder lastige markt voor de handelaar. De herkomst van het hout bepaalt eigenlijk de prijs, maar de industrie/eindverbruiker heeft daar vaak lak aan. En eigenlijk is er geen gulden middenweg. Hout van groep 1 zou iets goedkoper moeten worden om marktconform te zijn, maar dit gaat ten koste van marge. Hout van groep 2 zou duurder moeten zijn maar de extra (risico) marge wordt niet gerealiseerd, omdat genoegen wordt genomen met het normale verdienmodel. Dit is haast te vergelijken met het kopen van consumenten goederen bij een webshop of een product-speciaalzaak.


POSITIEF HERSTEL?
Voor de tweede helft van het jaar is het nog vrij lastig een prognose te maken. Zoals gezegd in mijn vorige Marktsentiment-blog hebben we net de Ramadan achter de rug en zijn nu de zomervakanties aan de gang. Volgens de laatst verkregen informatie zouden de Chinezen ook weer langzaam in beeld komen om stammen op te kopen. De vraag naar gezaagd Sapeli Mahonie is bij de grote en middelgrote zagerijen redelijk constant, mede door de eerder vermelden redenen. Bij deze zagerijen zien we ook nog steeds dat hun orderportefeuille redelijk gevuld is, al is de dikte van het orderboek misschien iets afgenomen? De verschepingstermijnen zijn immers iets korter geworden.
Zodra de zomer voorbij is en begin/midden september de vraag bij de zagerijen begint toe te nemen, zou de prijsdruk die deze zagerijen voelen zomaar eens kunnen omslaan in de bevestiging van een stabilisatie van de afgelopen maanden en een bevestiging van ons marktbeeld dat de prijzen vanaf september langzaam op zullen lopen. De eerste tekenen van het positief prijsherstel hebben we sinds twee weken kunnen waarnemen, nu is het afwachten of dit aan houdt.

 

 

           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wil je dit met iemand delen? Deel het via de sociale kanalen onderaan op deze pagina. 

 

Informatie opvragen

Meer weten?
Neem contact met ons op!
Wil je dit met iemand delen? Deel het via de sociale kanalen of stuur het door!
Close

Veteka maakt gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies om de website te verbeteren. Deze functionele en analytische cookies bevatten nooit uw persoonsgegevens. Door op ‘Cookie instellingen’ te klikken, kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen.